• Döviz Kurları
 • Efektif Kurlar
 • TCMB Tarafından Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu
 • Kurlar-Reel Efektif Döviz Kuru-Birim İş Gücü Maliyeti Bazlı (2003=100)
 • Kurlar-Reel Efektif Döviz Kuru-TÜFE Bazlı (2003=100)
 • Kurlar-Reel Efektif Döviz Kuru-Yİ-ÜFE Bazlı (2003=100)
 • Altın Fiyatları (Ortalama) - Serbest Piyasa (TL)
 • Mevduat Bankaları Bilançosu (Bin TL)
 • Katılım Bankaları Bilançosu (Bin TL)
 • Kalkınma ve Yatırım Bankaları Bilançosu (Bin TL)
 • Bankacılık Sektörü Bilançosu (Bin TL)
 • Mevduat Bankaları Sektörel Bilançosu (Bin TL)
 • Katılım Bankaları Sektörel Bilançosu (Bin TL)
 • Kalkınma ve Yatırım Bankaları Sektörel Bilançosu (Bin TL)
 • Para Piyasası Fonları Sektörel Bilançosu (Bin TL)
 • Parasal Durum (Bin TL)
 • Para Arzı ve Karşılık Kalemleri (Bin TL)
 • Mevduat Bankaları - Dış Varlık ve Yükümlülükler (Bin TL)
 • Mevduat Bankaları - Krediler (Kurumsal Sektörlere Göre) (Bin TL)
 • Mevduat Bankaları - Mevduat (Kurumsal Sektörlere Göre) (Bin TL)
 • Mevduat Bankaları - Mevduat (Vade Gruplarına Göre) (Bin TL)
 • Mevduat Bankaları - Mevduat (Türlerine Göre) (Bin TL)
 • Mevduat Bankaları – Menkul Değerler (Kurumsal Sektörlere Göre) (Bin TL)
 • Katılım Bankaları - Dış Varlık ve Yükümlülükler (Bin TL)
 • Katılım Bankaları - Krediler (Kurumsal Sektörlere Göre) (Bin TL)
 • Katılım Bankaları – Toplanan Fonlar (Kurumsal Sektörlere Göre) (Bin TL)
 • Katılım Bankaları – Toplanan Fonlar (Vade Gruplarına Göre) (Bin TL)
 • Katılım Bankaları – Toplanan Fonlar (Türlerine Göre) (Bin TL)
 • Kalkınma ve Yatırım Bankaları - Dış Varlık ve Yükümlülükler (Bin TL)
 • Kalkınma ve Yatırım Bankaları - Krediler (Kurumsal Sektörlere Göre) (Bin TL)
 • Bankacılık Sektörü - Dış Yükümlülükler Vade Ayrımı ve Ödenmiş Sermaye (Bin TL)
 • Bankacılık Sektörü - Kredi Hacmi (Bin TL)
 • Bankacılık Sektörü - Menkul Değerler (Bin TL)
 • Bankacılık Sektörü - İştirakler (Bin TL)
 • Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları (Stok, Aylık)
 • Banka Dışı Finansal Kuruluşlar Sektörel Bilançosu (Bin TL)
 • Finansal Aracılar Sektörel Bilançosu (Bin TL)
 • Finansal Yardımcılar Sektörel Bilançosu (Bin TL)
 • Sigorta Şirketleri ve Emeklilik Fonları Sektörel Bilançosu (Bin TL)
 • Banka Kredileri Eğilim Anketi (Net Yüzde Değişim)
 • Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi (MBÖNCÜ-SÜE)
 • Tahsile Alınan Ticari Senet Bakiyesi
 • BTOM - Bankalararası Takas Odalarında İşlem Gören Çek Adet ve Tutarları
 • BKM - Kartlı Ödeme Endeksi (Nisan 2015=100)
 • Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Akım Veriler,%)
 • Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Akım %)
 • Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Stok, %)
 • Bankalarca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları (%)
 • Kamu Bankalarınca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları (%)
 • Reeskont ve Avans Faiz Oranları (%)
 • Para Arzı (Bin TL)
 • Para Arzı - Kavramsal Tutar Endeksi (Endeks 30.12.2005=100)
 • Seçilmiş Bilanço Büyüklükleri - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Krediler - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Krediler - Bankalar ve Finansman Şirketleri (Bin TL)
 • Tüketici Kredileri (Orijinal Vadeye Göre) - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Menkul Değerler - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Mevduatlar - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Yabancı Para Mevduatları - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Türkiye'de Yerleşiklerle İlgili Seçilmiş Bilanço Büyüklükleri - Bankaların Yurt Dışı Şubeleri
 • Temel işgücü göstergeleri (Bin Kişi - 15+ yaş)
 • Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri (TÜİK) (Bin Kişi 15+ yaş)
 • Yurt Dışında Yerleşik Kişilerin Portföyündeki Hisse Senedi ve Borçlanma Senetleri (Piyasa Değeri, Milyon ABD Doları)
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri (Yazılı Değer, Milyon Türk Lirası)
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri (Piyasa Değeri, Milyon Türk Lirası)
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri (Vade Dağılımı, Piyasa Değeri, Milyon Türk Lirası)
 • Genel Yönetim Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Yazılı Değer, Milyon ABD Doları)
 • Genel Yönetim Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Piyasa Değeri, Milyon ABD Doları)
 • Genel Yönetim Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Vade Dağılımı, Piyasa Değeri, Milyon ABD Doları)
 • Genel Yönetim Dışındaki Sektörlerce Yurt İçinde İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Yazılı Değer, Milyon Türk Lirası)
 • Genel Yönetim Dışındaki Sektörlerce Yurt İçinde İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Piyasa Değeri, Milyon Türk Lirası)
 • Genel Yönetim Dışındaki Sektörlerce Yurt İçinde İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Vade Dağılımı, Piyasa Değeri, Milyon Türk Lirası)
 • Genel Yönetim Dışındaki Sektörlerce Yurt Dışında İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Yazılı Değer, Milyon ABD Doları)
 • Genel Yönetim Dışındaki Sektörlerce Yurt Dışında İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Piyasa Değeri, Milyon ABD Doları)
 • Genel Yönetim Dışındaki Sektörlerce Yurt Dışında İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Vade Dağılımı, Piyasa Değeri, Milyon ABD Doları)
 • Yurt İçinde İhraç Edilen Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel Borçlanma Senetleri (Yazılı Değeri, Milyon Türk Lirası)
 • Yurt Dışında İhraç Edilen Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel Borçlanma Senetleri (Yazılı Değeri, Milyon ABD Doları)
 • Merkez Bankası Analitik Bilanço (Bin TL)
 • Merkez Bankası Haftalık Vaziyeti (Yeni) (Bin TL)
 • Merkez Bankası Bilançosu (Yeni) (Bin TL)
 • Merkez Bankası Bilançosu-Stand By-18.01.2002 Tarihli Niyet Mektubu ile Belirlenmiş (Cari) (Bin TL)
 • Merkez Bankası Rezervleri (Milyon ABD Doları)
 • TCMB - Reeskont Kredilerinin Döviz Rezervlerine Katkısı (Milyon ABD Doları)
 • Piyasa Katılımcıları Anketi Uygun Ortalamaları
 • Piyasa Katılımcıları Anketi Tanımsal İstatistikleri
 • Piyasa Katılımcıları Anketi Tüketici Enflasyonu Beklentilerinin Olasılık Dağılımları
 • Tüketici Güven Endeksi ve Tüketici Eğilim Anketi Sorularına İlişkin Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Endeksler(*)