• Kurlar-Döviz Kurları
 • Kurlar-Efektif Kurlar
 • Kurlar-TCMB Tarafından Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu
 • Kurlar-Reel Efektif Döviz Kuru-Birim İş Gücü Maliyeti Bazlı (2003=100)
 • Kurlar-Reel Efektif Döviz Kuru-TÜFE Bazlı (2003=100)
 • Kurlar-Reel Efektif Döviz Kuru-Yİ-ÜFE Bazlı (2003=100)
 • Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Akım Veriler,%)
 • Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Akım %)
 • Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Stok, %)
 • Bankalarca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları (%)
 • Kamu Bankalarınca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları (%)
 • Reeskont ve Avans Faiz Oranları (%)
 • Haftalık, Seçilmiş Bilanço Büyüklükleri - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Haftalık, Krediler - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Haftalık, Tüketici Kredileri (Orijinal Vadeye Göre) - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Haftalık, Krediler - Bankalar ve Finansman Şirketleri (Bin TL)
 • Haftalık, Menkul Değerler - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Haftalık, Mevduatlar - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Haftalık, Yabancı Para Mevduatları - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Haftalık, Türkiye de Yerleşiklerle İlgili Seçilmiş Bilanço Büyüklükleri - Bankaların Yurt Dışı Şubeleri
 • Haftalık, Para Arzı (Bin TL)
 • Haftalık, Para Arzı - Kavramsal Tutar Endeksi (Endeks 30.12.2005=100)
 • Aylık, Bilanço, Mevduat Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Bilanço, Katılım Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Bilanço, Kalkınma ve Yatırım Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Bilanço, Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Aylık, Sektörel Bilanço, Mevduat Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Sektörel Bilanço, Katılım Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Sektörel Bilanço, Kalkınma ve Yatırım Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Sektörel Bilanço, Para Piyasası Fonları (Bin TL)
 • Aylık, Parasal Durum (Bin TL)
 • Aylık, Para Arzı ve Karşılık Kalemleri (Bin TL)
 • Aylık, Dış Varlıklar Ve Dış Yükümlülükler, Mevduat Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Krediler (Kurumsal Sektörlere Göre), Mevduat Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Mevduat (Kurumsal Sektörlere Göre), Mevduat Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Mevduat (Vade Gruplarına Göre), Mevduat Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Mevduat (Türlerine Göre), Mevduat Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Menkul Değerler (Kurumsal Sektörlere Göre), Mevduat Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Dış Varlıklar Ve Dış Yükümlülükler, Katılım Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Krediler (Kurumsal Sektörlere Göre), Katılım Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Toplanan Fonlar (Kurumsal Sektörlere Göre), Katılım Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Toplanan Fonlar (Vade Gruplarına Göre), Katılım Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Toplanan Fonlar (Türlerine Göre), Katılım Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Dış Varlıklar Ve Dış Yükümlülükler, Kalkınma ve Yatırım Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Krediler (Kurumsal Sektörlere Göre), Kalkınma ve Yatırım Bankaları (Bin TL)
 • Aylık, Dış Yükümlülükler Vade Ayrımı ve Ödenmiş Sermaye, Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Aylık, Kredi Hacmi, Bankacılık Sektörü (Bin TL)(Aylık)
 • Aylık, Menkul Değerler, Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Aylık, İştirakler, Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Yurt Dışında Yerleşik Kişilerin Portföyündeki Hisse Senedi ve İç Borçlanma Senetleri (Piyasa Değeri, Milyon ABD Doları)
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri (Yazılı Değer, Milyon Türk Lirası)
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri (Piyasa Değeri, Milyon Türk Lirası)
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri (Vade Dağılımı, Piyasa Değeri, Milyon Türk Lirası)
 • Genel Yönetim Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Yazılı Değer, Milyon ABD Doları)
 • Genel Yönetim Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Piyasa Değeri, Milyon ABD Doları)
 • Genel Yönetim Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Vade Dağılımı, Piyasa Değeri, Milyon ABD Doları)
 • Genel Yönetim Dışındaki Sektörlerce Yurt İçinde İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Yazılı Değer, Milyon Türk Lirası)
 • Genel Yönetim Dışındaki Sektörlerce Yurt İçinde İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Piyasa Değeri, Milyon Türk Lirası)
 • Genel Yönetim Dışındaki Sektörlerce Yurt İçinde İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Vade Dağılımı, Piyasa Değeri, Milyon Türk Lirası)
 • Genel Yönetim Dışındaki Sektörlerce Yurt Dışında İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Yazılı Değer, Milyon ABD Doları)
 • Genel Yönetim Dışındaki Sektörlerce Yurt Dışında İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Piyasa Değeri, Milyon ABD Doları)
 • Genel Yönetim Dışındaki Sektörlerce Yurt Dışında İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Vade Dağılımı, Piyasa Değeri, Milyon ABD Doları)
 • Haftalık, Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarı(*) (Akım Veri, Bin TL)
 • Haftalık, Banka Kartı ve Kredi Kartı İşlem Adedi(*) (Akım Veri, İşlem)
 • Aylık, Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri (Milyon ABD Doları)
 • Aylık, Kartlı Ödeme Endeksi (Nisan 2015=100)
 • Aylık, Tahsile Alınan Ticari Senet Bakiyesi
 • Üç Aylık, Banka Dışı Finansal Kuruluşlar Sektörel Bilançosu (Bin TL)
 • Üç Aylık, Finansal Aracılar Sektörel Bilançosu (Bin TL)
 • Üç Aylık, Finansal Yardımcılar Sektörel Bilançosu (Bin TL)
 • Üç Aylık, Sigorta Şirketleri ve Emeklilik Fonları Sektörel Bilançosu (Bin TL)
 • Merkez Bankası Analitik Bilanço(Bin TL)
 • Merkez Bankası Haftalık Vaziyeti (Yeni)(Bin TL)
 • Merkez Bankası Bilançosu (Yeni)(Bin TL)
 • Merkez Bankası Bilançosu-Stand By-18.01.2002 Tarihli Niyet Mektubu ile Belirlenmiş (Cari) (Bin TL)
 • Merkez Bankası Rezervleri (Milyon ABD Doları)
 • Reeskont Kredilerinin Döviz Rezervlerine Katkisi (TCMB)(Milyon ABD Doları)
 • Temel işgücü göstergeleri(TÜİK)(Bin Kişi - 15+ yaş)
 • Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri(TÜİK)(Bin Kişi 15+ yaş)