İletişim Formu

ELEKTRONİK VERİ DAĞITIM SİSTEMİ

Hizmet Masası Telefon:
+90 (312) 507 77 00
e-posta:
yeniEVDS@tcmb.gov.tr