Veri Grubu

Tedavüldeki Banknotların Kupür Dağılımı (Tutar TL)

Seri Adı

Tedavüldeki Banknotlar Toplam (Tutar TL)

Güncellenme Tarihi

23-09-2019 22:30:12

Veri Grubu

Tedavüldeki Banknotların Kupür Dağılımı (Adet)

Seri Adı

Tedavüldeki Banknotlar Toplam (Adet)

Güncellenme Tarihi

23-09-2019 22:30:12

Veri Grubu

Elektronik Fon Transfer (EFT) Sistemi ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT) Sistemi İşlemleri (TCMB)

Seri Adı

3) TCMB'den EFT-EMKT Çıkış Tutarı

Güncellenme Tarihi

23-09-2019 20:00:13

Veri Grubu

Finansal Hizmetler İstatistikleri (Ağırlıklı-NACE REV.2)

Seri Adı

1.(İYİLEŞTİ) Son üç aydaki iş durumunuz

Güncellenme Tarihi

23-09-2019 14:29:41

Veri Grubu

Kredi/GSYİH oranları - Finans dışı özel sektörün toplam kredi kullanımı (BIS)

Seri Adı

Türkiye - Kredi/GSYİH oranları (güncel veri) - Finans dışı özel sektörün toplam kredi kullanımı

Güncellenme Tarihi

23-09-2019 11:44:46

Veri Grubu

Finans Dışı Sektörün Toplam Kredi Kullanımı (BIS)

Seri Adı

Türkiye - Genel Yönetim - GSYİH Yüzdesi (BIS)

Güncellenme Tarihi

23-09-2019 11:19:44