Veri Grubu

Tedavüldeki Banknotların Kupür Dağılımı (Tutar TL)

Seri Adı

Tedavüldeki Banknotlar Toplam (Tutar TL)

Güncellenme Tarihi

25-04-2019 22:30:12

Veri Grubu

Tedavüldeki Banknotların Kupür Dağılımı (Adet)

Seri Adı

Tedavüldeki Banknotlar Toplam (Adet)

Güncellenme Tarihi

25-04-2019 22:30:11

Veri Grubu

Elektronik Fon Transfer (EFT) Sistemi ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT) Sistemi İşlemleri (TCMB)

Seri Adı

3) TCMB'den EFT-EMKT Çıkış Tutarı

Güncellenme Tarihi

25-04-2019 20:00:13

Veri Grubu

Zorunlu Karşılığa Tabi DTH larının Döviz Cinsine Göre Dağılımı (Milyon)

Seri Adı

Döviz Cinslerine Göre Kıymetli Maden Depo Hesapları (USD)

Güncellenme Tarihi

25-04-2019 15:23:39

Veri Grubu

Zorunlu Karşılığa Tabi Katılım Fonları (Milyon)

Seri Adı

Toplam Yabancı Para Hesaplar (USD)

Güncellenme Tarihi

25-04-2019 15:23:39

Veri Grubu

Zorunlu Karşılığa Tabi Türk Lirası Mevduat ve DTH larının Vadelerine Göre Dağılımı (Bin TL)

Seri Adı

Toplam Mevduat Toplam

Güncellenme Tarihi

25-04-2019 15:23:37