Veri Grubu

Finans Dışı Sektörün Toplam Kredi Kullanımı (BIS)

Seri Adı

Türkiye - Genel Yönetim - GSYİH Yüzdesi (BIS)

Güncellenme Tarihi

09-04-2020 01:30:18

Veri Grubu

Kredi/GSYİH oranları - Finans dışı özel sektörün toplam kredi kullanımı (BIS)

Seri Adı

Türkiye - Kredi/GSYİH oranları (güncel veri) - Finans dışı özel sektörün toplam kredi kullanımı

Güncellenme Tarihi

09-04-2020 01:00:19

Veri Grubu

Borç Servis Oranları - Finans Dışı Özel Sektör (BIS)

Seri Adı

Türkiye(TR) - Finans Dışı Özel Sektör (BIS)

Güncellenme Tarihi

09-04-2020 00:30:18

Veri Grubu

Tedavüldeki Banknotların Kupür Dağılımı (Tutar TL)

Seri Adı

Tedavüldeki Banknotlar Toplam (Tutar TL)

Güncellenme Tarihi

08-04-2020 22:30:21

Veri Grubu

Tedavüldeki Banknotların Kupür Dağılımı (Adet)

Seri Adı

Tedavüldeki Banknotlar Toplam (Adet)

Güncellenme Tarihi

08-04-2020 22:30:20

Veri Grubu

Elektronik Fon Transfer (EFT) Sistemi ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT) Sistemi İşlemleri (TCMB)

Seri Adı

3) TCMB'den EFT-EMKT Çıkış Tutarı

Güncellenme Tarihi

08-04-2020 20:00:21