• Kurlar-Döviz Kurları(*)
 • Kurlar-Döviz Kurları (**)
 • Kurlar-Efektif Kurlar(*)
 • Kurlar-Efektif Kurlar (**)
 • Kurlar-TCMB Tarafından Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu
 • Kurlar-Reel Efektif Döviz Kuru-Birim İş Gücü Maliyeti Bazlı (2003=100)
 • Kurlar-Reel Efektif Döviz Kuru-TÜFE Bazlı (2003=100)
 • Kurlar-Reel Efektif Döviz Kuru-Yİ-ÜFE Bazlı (2003=100)
 • Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Akım Veriler,%)
 • Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Akım %)
 • Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Stok, %)
 • Bankalarca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları (%)
 • Kamu Bankalarınca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları (%)
 • Reeskont ve Avans Faiz Oranları (%)
 • Zorunlu Karşılıklara Uygulanan Faiz Oranları
 • Haftalık, Seçilmiş Bilanço Büyüklükleri - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Haftalık, Krediler - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Haftalık, Tüketici Kredileri (Orijinal Vadeye Göre) - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Haftalık, Krediler - Bankalar ve Finansman Şirketleri (Bin TL)
 • Haftalık, Menkul Değerler - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Haftalık, Mevduatlar - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Haftalık, Yabancı Para Mevduatları - Bankacılık Sektörü (Bin TL)
 • Haftalık, Türkiye de Yerleşiklerle İlgili Seçilmiş Bilanço Büyüklükleri - Bankaların Yurtdışı Şubeleri
 • Haftalık, Para Arzı (Bin TL)
 • Haftalık, Para Arzı - Kavramsal Tutar Endeksi (Endeks 30.12.2005=100)
 • Bankacılık Sektörü - Yurtdışı Kredi Hacmi (Bin TL)
 • Bankacılık Sektörü ve TMSF’na Devrolunan Tasfiye Olunacak Alacaklar (Bin TL)
 • Bankacılık Sektörü-Dış Yükümlülükler Vade Ayrımı ve Ödenmiş Sermaye
 • Bankacılık Sektörü-Gerçeğe Uygun Değ.Farkı K/Z Yansıtılan Satıl. Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tut. Men. Değ.
 • Bankacılık Sektörü-Yurtiçi Kredi Hacmi
 • Bankaların Döviz Hesapları (Milyon ABD Doları)
 • Kalkınma ve Yatırım Bankaları – İştirakler, Bağlı ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Bin TL)
 • Kalkınma ve Yatırım Bankaları - Krediler-Kurumsal Sektörlere Göre
 • Kalkınma ve Yatırım Bankaları - Sektörel Hesaplar
 • Kalkınma ve Yatırım Bankaları Bilançosu
 • Kalkınma ve Yatırım Bankaları Dış Varlıklar Ve Dış Yükümlülükler
 • Kalkınma ve Yatırım Bankaları Toplulaştırılmış Kar - Zarar Hesabı (Bin TL)
 • Katılım Bankaları - İştirakler, Bağlı ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Bin TL)
 • Katılım Bankaları Bilançosu
 • Katılım Bankaları Dış Varlıklar Ve Dış Yükümlülükler
 • Katılım Bankaları Krediler (Kurumsal Sektörlere Göre)
 • Katılım Bankaları Sektörel Hesaplar
 • Katılım Bankaları Toplanan Fonlar (Kurumsal Sektörlere Göre)
 • Katılım Bankaları Toplanan Fonlar (Türlerine Göre)
 • Katılım Bankaları Toplanan Fonlar (Vade Gruplarına Göre)
 • Katılım Bankaları Toplulaştırılmış Kar - Zarar Hesabı (Bin TL)
 • Merkez Bankası - Krediler (Bin TL)
 • Merkez Bankası - Mevduat (Kurumsal Sektörlere Göre) (Bin TL)
 • Merkez Bankası - Mevduat (Türlerine Göre) (Bin TL)
 • Mevduat Bankaları - İştirakler, Bağlı ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Bin TL)
 • Mevduat Bankaları Bilançosu
 • Mevduat Bankaları Dış Varlıklar Ve Dış Yükümlülükler
 • Mevduat Bankaları Toplulaştırılmış Kar - Zarar Hesabı (Bin TL)
 • Mevduat Bankaları-Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan, Satılamaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tut.Men.Değ.-Kurumsal Sektörlere Göre
 • Mevduat Bankaları-Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan, Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tut.Men.Değ-Türlerine Göre
 • Mevduat Bankaları-Krediler-Kurumsal Sektörlere Göre
 • Mevduat Bankaları-Mevduat-Kurumsal Sektörlere Göre
 • Mevduat Bankaları-Mevduat-Türlerine Göre
 • Mevduat Bankaları-Mevduat-Vade Gruplarına Göre
 • Mevduat Bankaları-Sektörel Hesaplar
 • Mevduat, Kalkınma ve Yatırım Bankaları ile Katılım Bankaları Toplulaştırılmış Bilançosu
 • Para Arzı ve Karşılık Kalemleri
 • Para Piyasası Fonları (B Tipi Likit Fonlar)-Kurumsal Sektörlere Göre
 • Parasal Durum
 • Parasal Yetkililer - Dış Varlık ve Yükümlülükler (Bin TL)
 • Parasal Yetkililer - Sektörel Hesaplar
 • T.C Merkez Bankası’ndaki Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları (Milyon ABD Doları)
 • Yurt Dışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü (Piyasa Değeri, Stok, Akım, Milyon ABD Doları)
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri (Piyasa Değeri, Stok, Milyon TL)
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri (Piyasa Değeri, Stok, Milyon ABD Doları)
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri (Nominal Değer, Stok, Milyon TL)
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri (Nominal Değer, Stok, Milyon ABD Doları)
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri Vade Dağılımı (Piyasa Değeri, Kalan Vade, Milyon TL)
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri Vade Dağılımı (Piyasa Değeri, Kalan Vade, Milyon ABD Doları)
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri Vade Dağılımı (Piyasa Değeri, Orjinal Vade, Milyon TL)
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri Vade Dağılımı (Piyasa Değeri, Orjinal Vade, Milyon ABD Doları)
 • Eurobond (Piyasa Değeri, Stok, Milyon ABD Doları, Hazine ve Maliye Bakanlığı)
 • Eurobond (Nominal Değer, Stok, Milyon ABD Doları, Hazine ve Maliye Bakanlığı)
 • Özel Sektör Tarafından Yurt İçinde İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Piyasa Değeri, Stok, Milyon TL)
 • Özel Sektör Tarafından Yurt İçinde İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Piyasa Değeri, Stok, Milyon ABD Doları)
 • Özel Sektör Tarafından Yurt İçinde İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Nominal Değer, Stok, Milyon TL)
 • Özel Sektör Tarafından Yurt İçinde İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Nominal Değer, Stok, Milyon ABD Doları)
 • Özel Sektör Tarafından Yurt İçinde İhraç Edilen Borçlanma Senetleri Vade Dağılımı (Piyasa Değeri, Orjinal ve Kalan Vade, Milyon TL)
 • Özel Sektör Tarafından Yurt İçinde İhraç Edilen Borçlanma Senetleri Vade Dağılımı (Piyasa Değeri, Orjinal ve Kalan Vade, Milyon ABD Doları)
 • Şirketlerce Yurtdışında İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Nominal Değer, Stok, Milyon ABD Doları)
 • Şirketlerce Yurtdışında İhraç Edilen Borçlanma Senetleri (Piyasa Değeri, Stok, Milyon ABD Doları)
 • Banka Dışı Finansal Kuruluşlar Sektörel Bilançosu (Bin TL)
 • Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarı (Akım Veri, Bin TL)
 • Banka Kartı ve Kredi Kartı İşlem Adedi (Akım Veri, İşlem)
 • BKM Kartlı Tüketim Endeksi (Nisan 2015=100)
 • Finansal Aracılar Sektörel Bilançosu (Bin TL)
 • Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri
 • Finansal Yardımcılar Sektörel Bilançosu (Bin TL)
 • Sigorta Şirketleri Sektörel Bilançosu (Bin TL)
 • Tahsile Alınan Ticari Senet Bakiyesi
 • Merkez Bankası Analitik Bilanço(Bin TL)
 • Merkez Bankası Haftalık Vaziyeti (Yeni)(Bin TL)
 • Merkez Bankası Bilançosu (Yeni)(Bin TL)
 • Merkez Bankası Bilançosu-Stand By-18.01.2002 Tarihli Niyet Mektubu ile Belirlenmiş (Cari) (Bin TL)
 • Merkez Bankası Rezervleri (Milyon ABD Doları)
 • Reeskont Kredilerinin Döviz Rezervlerine Katkisi (TCMB)(Milyon ABD Doları)