Yurt İçindeki Doğrudan Yatırımların Ülke Dağılımı
(Milyon ABD doları)