Cari İşlemler Hesabı, Parasal Olmayan Altın ve Enerji Dış Ticareti