Parasal Göstergelerdeki Kur Etkisi
Haftalık Para ve Banka İstatistikleri - Para Arzı, Kavramsal Tutar Endeksi