Elektrik Üretimi ve İmalat Sanayi Üretim Endeksi
Yıllık Yüzde Değişim