RKGE ve KKO
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)